Kontakt

Instytut Dróg i Mostów, Zespół Inżynierii Komunikacyjnej

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16

tel. (48) 22 825-37-27,

22 660-64-77,

fax 22 825-37-27,

miastoitransport@il.pw.edu.pl.