Materiały do pobrania

 

Miasto i Transport 2019


SESJA 1. Pobierz...
Ekologicznie dla aglomeracji Warszawski Transport Publiczny w trosce o środowisko
Wiesław Witek (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)

Misja Integracja - początki funkcjonowania Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach
Małgorzata Gutowska (Zarząd Transportu Metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)

Organizacja transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki Gdańskiej
Kamil Bujak (Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej), Hubert Kołodziejski (ZKM Gdynia)

Działania SSOM w kształtowaniu transportu publicznego metropolii szczecińskiej
Roman Walaszkowski (Stowarzyszenie SOM)

SESJA 2. Pobierz...
Marzenie metropolitalności
Olgierd Roman Dziekoński

Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w integracji obszaru metropolitalnego
Paweł Sajnog (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, M.st. Warszawa)

SESJA 3. Pobierz...
Ekonomiczne aspekty integracji transportu w metropoliach na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej
Hubert Kołodziejski (ZKM Gdynia), Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdańsk/ZKM Gdynia)

Zagadnienia transportowe z perspektywy miasta w obszarze metropolitalnym
Michał Babicki (Miasto Marki)

Projekt Adaptcity
Wojciech Szymalski (InRE)

Drogi dojścia do zrównoważonego transportu w metropoliach
Romanika Okraszewska (Politechnika Gdańska)

 

Miasto i Transport 2018


SESJA 1. Pobierz...
KRAJOWY INTERMODALNY MODEL RUCHU (KMR)
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Paweł Włodarek (Politechnika Warszawska)

WYKORZYSTANIE KMR DO MODELOWANIA RUCHU W MIASTACH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Łukasz Szymański (Politechnika Warszawska/Transeko)

METODYKA SZACOWANIA DEMOGRAFII W POLSKICH MIASTACH STAN OBECNY I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Dorota Szałtys (Główny Urząd statystyczny)

NOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI W ANALIZIE MOBILNOŚCI POPULACJI
Maciej Maciejewski (Orange Polska)

SESJA 2. Pobierz...
KONFLIKT ŁADUNKI LUDZIE W MIASTACH. REFLEKSJE LOGISTYKA
Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

DOSTAWY NA "OSTATNIEJ MILI" A WYZWANIA I OGRANICZENIA W RUCHU MIEJSKIM
Aneta Pluta- Zaremba (Szkoła Główna Handlowa)

ROZWIĄZANIA DOT. TRANSPORTU ŁADUNKÓW W WARSZAWIE
Mieczysław Reksnis (Biuro Polityki Mobilności i Transportu. m.st. Warszawa)

SESJA 3. Pobierz...
PRZESYŁKI EKSPRESOWE STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU
Wojciech ArszewskI (Forum Przewoźników Ekspresowych)

DOSTAWY DO CENTRÓW HANDLOWYCH
Maciej Sobek (Schenker Sp. z o.o.)

ZASADY WYZNACZANIA MIEJSC DLA POJAZDÓW ZAOPATRZENIA W STREFIE ŚRÓDMIEJSKIEJ
Andrzej Cielecki. Marek Więckowski (Politechnika Warszawska)

ROWERY TOWAROWE W CENTRACH MIAST
Huber Mazur (Ekspert Mobilności Aktywnej), Jacek Ziebura (Aktywista rowerowy, przedsiębiorca)

 

Miasto i Transport 2017

 Program konferencji

wszystkie prezentacje

WARSZAWSKI TRANSPORT PUBLICZNY 25 LAT REWOLUCJI
WIESŁAW WITEK (ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE)
ITS KOSZTOWNY GADŻET CZY NIEZBĘDNE NARZĘDZIE
KATARZYNA STRZEGOWSKA (ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE)
TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE
MAREK BAUER (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
PLANOWANIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY: BADANIA, PROGNOZY, KONCEPCJE
WOJCIECH SUCHORZEWSKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA), BOHDAN SABELA (BPRW S.A)
AWANGARDA PROJEKTOWANIA ULIC I INŻYNIERII RUCHU MIEJSKIEGO. PRZYKŁADY PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH DLA WARSZAWY
MARIA NADROWSKA, MAREK ROSZKOWSKI, WANDA STRZAŁKOWSKA-MALASEK (BPRW S.A.) WOJCIECH WOJTYSIAK (SITK O. W-WA)
PANEL DYSKUSYJNY
WIZJA 0
ANNA ZIELIŃSKA (INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO)
BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH NA PRZEJŚCIACH PRZEZ JEZDNIĘ
PIOTR OLSZEWSKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW NA PRZEJAZDACH ROWEROWYCH
PAWEŁ WŁODAREK (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W DZIELNICY TARGÓWEK
ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MAGDALENA REZWOW-MOSAKOWSKA, DOMINIKA SROKA (TRANSEKO)
OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
JAN JAKIEL (ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE)

 

Miasto i Transport 2016

 Program konferencji

wszystkie prezentacje


WARSZAWA 2015 W ŚWIETLE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ RUCHU
ANDRZEJ SZARATA (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
WARSZAWA 2030 ZAŁOŻENIA I KIERUNKI STRATEGII ROZWOJOWEJ
MACIEJ FIJAŁKOWSKI (BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH. M.ST. WARSZAWA)
ROLA I PLANY ROZWOJOWE II LINII METRA W WARSZAWIE
JERZY LEJK (METRO WARSZAWSKIE)
AUTOBUSY NISKOEMISYJNE W WARSZAWIE
JAN KUŹMIŃSKI (MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE)
JEDEN POJAZD DWA KIERUNKI. ROLA TRAMWAJÓW DWUKIERUNKOWYCH W KSZTAŁTOWANIU OFERTY PRZEWOZOWEJ W WARSZAWIE
ADAM SZUBA (ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE)
ROZWÓJ ZIELONYCH TOROWISK TRAMWAJOWYCH W POLSCE
WOJCIECH OLEKSIEWICZ (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY
ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, KAROLINA JESIONKIEWICZ-NIEDZIŃSKA (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
WĘZŁY INTEGRACYJNE JAKO OBOWIĄZKOWY ELEMENT NOWOBUDOWANYCH LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE KOLEI METROPOLITARNEJ
KRZYSZTOF RUDZIŃSKI (POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA)
MODERNIZACJA I ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE
JERZY ROMAN (ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU, OLSZTYN)
PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ
MARIUSZ SZUBRA, GRZEGORZ ŁAPUSZEK (INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES)
PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ
MARIUSZ SZUBRA, GRZEGORZ ŁAPUSZEK (INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES)

PODSUMOWANIE_MIT_2016
WOJCIECH SUCHORZEWSKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)

 

Miasto i Transport 2015

 Program konferencji

wszystkie prezentacje


W KIERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - DOŚWIADCZENIA WARSZAWSKIE
K. DOMARADZKI, P. SAWICKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA/PRACOWNIA DAWOS)
PRZESTRZENIE PUBLICZNE - POWRÓT DO MIEJSKOŚCI NA PRZYKŁADACH CHRZANOWA, JAWORZNA, GLIWIC I LUBLINA
S. LESSAER (PRACOWNIA NOVA)
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZAMIAST ARTERII
J. WESOŁOWSKI (POLITECHNIKA ŁÓDZKA)
STREFY RUCHU USPOKOJONEGO W MIASTACH EUROPEJSKICH
Ł. FRANEK, T. KULPA, A. SZARATA (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
PRZYJAZNE CENTRUM LEICESTER
A. BRZEZIŃSKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA), A. ROGALA (TRANSEKO)
KRAKÓW Z OGRANICZONYM RUCHEM SAMOCHODOWYM
Ł. FRANEK, T. KULPA, A. SZARATA (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
DOŚWIADCZENIA Z PRZEKSZTAŁCEŃ UL. ŚWIĘTOKRZYSKA W WARSZAWIE
M. REKSNIS (BDIK M.ST.WARSZAWA)
MIEJSKA AKUPUNKTURA- MAŁYMI KROKAMI DO DUŻYCH ZMIAN
M. BOGIEL, P. FRANKE, A. SZCZYGIELSKI (ZESPÓŁ KÓŁ NAUKOWYCH- SPATIUM I KNIK)
ZAŁOŻENIA DO ZMIAN KOMUNIKACYJNYCH CENTRUM WARSZAWY
T. BARTOSIŃSKI (BDIK M.ST.WARSZAWA)

 Miasto i Transport 2014

 Program konferencji

 Conference program


wszystkie prezentacje


  WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ
  Agnieszka Dawydzik (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
  ROLA LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU MOBILNOŚCIĄ W MIASTACH
Jacek Szołtysek (Uniwersytet ekonomiczny w katowicach)
  UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI
  Aleksandra Faron, Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)
  MOBILITY MANAGEMENT AND THE URBAN TRANSPORT PROBLEM
  Giuliano Mingardo (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie)
  SMARTER CHOICES - MOBILITY MANAGEMENT ON LOCAL LEVEL
  Helen Osborn, Sian Thomas (CENTRO Birmingham)
  FROM CHAOS TO ORDER: THE MANIFESTO FOR A SAFE, SUSTAINABLE AND AUTONOMOUS MOBILITY IN HOME-TO-SCHOOL ROUTES
  Alessandro Meggiato (Reggio Emilia)
  THE EU URBAN MOBILITY PACKAGE AND WHAT IT MEANS FOR THE MEMBER STATES
  Isabelle Maës (European Commission DG Mobility and Transport)
  PROJEKT CH4LLENGE
  Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
  GŁÓWNE UWARUNKOWANIA I ZAŁOŻENIA WPROWADZENIA METODOLOGII SUMP W KRAKOWIE ,W RAMACH PROJEKTU CH4LLENGE
  Tomasz Zwoliński (Urząd Miasta Kraków)
  DETERMINANTY WYBORU SPOSOBU PODRÓŻY PRZEZ MIESZKAŃCÓW GDYNI W ŚWIETLE BADAŃ Z 2013 ROKU
  Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański/ZKM w Gdyni)
  SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI SAMOCHODÓW W MIASTACH CARSHARING W EUROPIE I NA ŚWIECIE
  Tamas Dombi (ZTM Warszawa)

 

Miasto i Transport 2013

 Materiały konferencyjne do pobrania:
"Racjonalizacja zagospodarowania przestrzennego efektywnym narzędziem redukcji popytu na transport"
Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
"Rola organizacji pozarządowych i konsultacji społecznych w procesie kształtowania systemu transportowego"
Patryk Zaremba (Forum Rozwoju Warszawy)
"System Parkuj i Jedź, koszty czy korzyści?"
Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska (Politechnika Warszawska), Agnieszka Rogala (Uniwersytet Warszawski)
"Zarządzanie mobilnością w projekcie INVOLVE"
Tamas Dombi (Zarząd Transportu Miejskiego)
"Mobilność Aktywna - Doświadczenia Miast Polskich i Zagranicznych"
Piotr Kuropatwiński (Uniwersytet Gdański)
"Zarządzanie podróżami w czasie imprez masowych na przykładzie EURO 2012"
Agnieszka Domasiewicz, Krzysztof Pogłód (ARUP), Mieczysław Reksnis (m.st. Warszawa)
"Szanse uprzywilejowania transportu zbiorowego w centrum miasta"
Tomasz Dybicz, Andrzej Brzeziński (Politechnika Warszawska)
"Rower publiczny"
Artur Tondera (Zarząd Transportu Miejskiego)
"Rola Transportu zbiorowego w obsłudze lotnisk"
Paweł Włodarek (Politechnika Warszawska) Łukasz Szymański (TransEko)


 Aby przejść na stronę pobierania materiałów z ograniczonym dostępem należy wpisać hasło dostępu i nacisnąć OK.