Program konferencji
 


XIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO i TRANSPORT

9:00 REJESTRACJA

10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - POWITANIE UCZESTNIKÓW I WYSTĄPIENIA OFICJALNYCH GOŚCI

10:15 WRĘCZENIE NAGRÓD MIASTO I TRANSPORT 2019

SESJA 1.
PRZEWODNICZĄCY: Andrzej Brzeziński (Politechnika WArszawska)

10:30 Ekologicznie dla aglomeracji Warszawski Transport Publiczny w trosce o środowisko
Wiesław Witek (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)

10:50 Misja Integracja - początki funkcjonowania Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach
Małgorzata Gutowska (Zarząd Transportu Metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)

11:10 Organizacja transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki Gdańskiej
Kamil Bujak (Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej), Hubert Kołodziejski (ZKM Gdynia) )

11:30 Działania SSOM w kształtowaniu transportu publicznego metropolii szczecińskiej
Roman Walaszkowski (Stowarzyszenie SOM)

11:50 DYSKUSJA

12:10 PRZERWA KAWOWA

SESJA 2.
PRZEWODNICZĄCY: Wojciech Suchorzewski (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)

12:30 Marzenie metropolitalności
Olgierd Roman Dziekoński

12:50 Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w integracji obszaru metropolitalnego
Paweł Sajnog (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, M.st. Warszawa)

13:10 Debata nt. metropolii
Olgierd Roman Dziekoński/Michał Olszewski/Olgierd Wyszomirski/Jan Bogusławski

14:00 LUNCH

SESJA 3.
PRZEWODNICZĄCY: Mieczysław Reksnis (SITK)

14:20 Ekonomiczne aspekty integracji transportu w metropoliach na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej
Hubert Kołodziejski (ZKM Gdynia), Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdańsk/ZKM Gdynia)

14.40 Zagadnienia transportowe z perspektywy miasta w obszarze metropolitalnym
Michał Babicki (Miasto Marki)

15:00 Projekt Adaptcity
Wojciech Szymalski (InRE)

15:20 Drogi dojścia do zrównoważonego transportu w metropoliach
Romanika Okraszewska (Politechnika Gdańska)

15:40 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

16:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI