Prelegenci

     

Dr inż. Andrzej Brzeziński

Kierownik Zespołu Inżynierii Komunikacyjnej w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, kierownik Kursu na audytorów brd, partner w firmie projektowo-konsultingowej TransEko i niezależny konsultant w dziedzinie planowania i projektowania systemów transportowych. Współautor takich dokumentów jak: Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025, Studium układu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce (2007-2009), Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego m.st. Warszawy, Kierunki realizacji polityki parkingowej m.st. Warszawy, Strategia ruchu pieszego w Warszawie. Autor licznych projektów studialnych z zakresu planowania systemów transportowych, analiz wykonalności, zbiorowego transportu publicznego i bezpieczeństwa ruchu. Współautor dokumentacji w projektach finansowanych ze środków UE (m.in. dot. tras tramwajowych, tras drogowych, mostów, bezpieczeństwa ruchu i zarządzania ruchem). Współautor projektów organizacji ruchu oraz przepisów i wytycznych projektowania m.in. (Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Warszawie, Katalogu typowych rozwiązań na przejściach dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości wsie, Wytycznych projektowania rozwiązań dla ruchu pieszego). Autor ponad 70 publikacji i referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Konferencji Miasto i Transport w latach 2006-2015.